Skip to main content
CHRLY CSRD blog

Verplichte CSRD-rapportering: waarom je organisatie een gespecialiseerde IT-professional nodig heeft

Om te vermijden dat duurzaamheid niet meer dan een fancy term is om mee uit te pakken, heeft Europa de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) gelanceerd. Een wet die ook voor de rol van IT-professionals erg belangrijk kan zijn.

Stel: je wil in de supermarkt een doos waspoeder kopen en ziet verschillende merken naast elkaar staan. Aangezien je de toekomst van onze planeet ter harte neemt, is de kans groot dat je het product kiest dat zichzelf het best aanprijst in termen van duurzaamheid. Maar weet je zeker dat het gekozen product echt groen is? Of is het gewoon een sterk staaltje marketing?

De nieuw richtlijn van Europa is een gamechanger in de strijd tegen greenwashing, een praktijk waarbij een organisatie zich groener voordoet dat ze in werkelijkheid is. Volgens de richtlijn zullen tal van bedrijven jaarlijks moeten rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en de resultaten die ze ermee boeken. De Europese Commissie heeft hiervoor een aantal standaarden opgesteld waar organisaties in hun rapporten rekening mee moeten houden.

Tussen 2025 en 2027 zullen stapsgewijs meer en meer bedrijven zo’n rapport moeten indienen. De eerste CSRD-plichtige organisaties zullen de informatie voor hun rapportering zelfs al vanaf dit jaar moeten verzamelen. En hiervoor gaan ze in grote mate ook naar hun IT-teams kijken.

Geen rapport zonder data

Meten is weten. Voor het nieuwe duurzaamheidsrapport is data nodig, héél veel data! Van CO2-uitstoot en waterverbruik tot afvalstromen, maar ook sociale impact zoals mensenrechten en diversiteit komen aan bod in de verplichte rapportering. Vaak gaat het om informatie die bedrijven tot hiertoe nooit hebben verzameld, laat staan dat ze er concreet over hebben gerapporteerd.

Een belangrijk onderdeel van de richtlijn is het principe van ‘dubbele materialiteit’. Wat betekent dat? Simpel uitgelegd bekijkt het duurzaamheid vanuit twee perspectieven: enerzijds de impact die een bedrijf heeft op mens en milieu. En anderzijds de impact van duurzaamheidsthema’s op de cashflow en de waarde van de organisatie. Het implementeren van duurzame technologie kost immers geld en duurzaamheidsinspanningen kunnen het bedrijfsimago beïnvloeden. Heel deze analyse is natuurlijk veel complexer dan een paar vakjes aanvinken.

Daarnaast voorziet het rapport ook ruimte voor de zogenaamde Scope 3-emissies. Als Scope 1 naar de rechtstreekse uitstoot van een bedrijf kijkt (zoals uitstoot die vrijkomt tijdens industriële processen), dan omvat Scope 2 indirecte emissies afkomstig van aangekochte energie. Scope 3 gaat nog een stapje verder en toont de indirecte emissies in de waardeketen van een bedrijf. Dat kunnen zowel gekochte als verkochte goederen zijn die uitstoot genereren. Hoewel dit vaak buiten de controle van een bedrijf valt, heeft dit vaak een grote impact op de totale emissies. Je merkt het: CSRD-rapportering zit behoorlijk complex in elkaar.

Gezocht: duurzaamheidmanager met IT-skills

Boetes voor wie niet voldoet, kunnen hoog oplopen. Een goede voorbereiding is dus cruciaal. Het verzamelen en verwerken van data is geen taakje dat iemand enkele weken voor de deadline voor het indienen van het rapport erbij kan nemen. Daarom is het niet uitgesloten dat de richtlijn op termijn een nieuwe functie gaat creëren. Een soort duurzaamheidsmanager die de inspanningen rond duurzaamheid opvolgt en ook rapportering in goede banen leidt. Die persoon kan iemand met een IT-profiel zijn, en als dat niet het geval is, zal nauwe samenwerking met IT in elk geval belangrijk zijn.

Hieronder ontdek je een paar taken die IT-professionals kunnen ondersteunen:

  • Systemen implementeren voor het verzamelen en beheren van data rond duurzaamheid
  • Processen automatiseren en technologieën integreren die rapportering vereenvoudigen
  • De IT-infrastructuur aanpassen zodat systemen bijdragen tot de ambities van het bedrijf om de CO2-voetafdruk te verkleinen

De sleutel ligt dus meer dan ooit bij IT. Wie over de juiste data -en analysevaardigheden beschikt en op de hoogte is van de CSRD-richtlijn, heeft een streepje voor. Het is een unieke kans voor IT om bij te dragen tot het duurzaamheidsverhaal van een organisatie. Uiteindelijk mogen bedrijven de nieuwe regel niet louter als een plicht zien, maar ook als een kans om zowel bij hun klanten als medewerkers het verschil te maken met een echt duurzaam imago. En daar werkt iedereen natuurlijk graag aan mee.

Op zoek naar IT-talent dat je kan helpen bij het rapporteren over duurzaamheid? Of een IT-professional die weet hoe technologie de uitstoot van jouw bedrijf kan verlagen? Ontdek hier hoe we met ons netwerk een verschil maken.