Skip to main content

Hoe schrijf je effectieve prompts om het meeste uit OpenAI te halen?

AI-taalmodellen zoals OpenAI kunnen een waardevolle en informatieve ervaring zijn. Het is echter belangrijk om effectieve prompts te schrijven om het meeste uit de interactie te halen. In dit artikel verkennen we enkele goede praktijken voor het schrijven van efficiënte prompts voor AI-taalmodellen op basis van een gesprek met OpenAI.

 Geschreven door: Frederik De Breuck – Hoofd Enterprise Blockchain en Innovatie bij Fujitsu Global – Uvance, CDO/CTO van Fujitsu België

Een goed gestructureerde prompt zorgt ervoor dat je het meest accurate en relevante antwoord krijgt en zo het gesprek productiever en informatiever maakt. De beste praktijken voor het schrijven van effectieve prompts omvatten duidelijke, specifieke en respectvolle communicatie. Verstrek voldoende context, specifieer een personage of rol en gebruik relevante basisgegevens en informatie. Door deze richtlijnen te volgen, kan je interacties met AI-taalmodellen verbeteren en de meest nuttige en informatieve antwoorden ontvangen.

De Chat 

Hieronder zie je mijn chatberichten, zodat je de vraagstijl, vraagstelling en antwoorden kunt volgen.

Het begin is essentieel. Je zorgt er altijd voor dat je de situatie schetst en enkele gedragingen omschrijft die je van OpenAI verwacht. Op zich is dit een beetje bevooroordeeld, maar nogmaals, het is mijn gesprek.

Het gesprek beginnen 

Frederik:
Ik wil dat je jezelf bent. Ik heb begrepen uit ons vorige gesprek dat ik je OpenAI mag noemen. Na het analyseren en lezen op het web over wat nu de beste manier is om met je te communiceren, merkte ik dat er verschillende richtlijnen en suggesties zijn, maar niets lijkt precies of consistent te zijn. Dus ik dacht, waarom vraag ik het niet aan OpenAI. Ik weet niet zeker of je je ons gesprek over AI en ethiek nog herinnert, maar daar heb ik enorm van genoten. Dus laten we ons gesprek in dezelfde stijl voortzetten. Mijn eerste vraag is terug: begrijp je de context die ik heb neergezet en jouw rol?

OpenAI:
Ja, ik begrijp de context die je schetst en ik ben me bewust van mijn rol als AI-taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Ik ben ontworpen om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over een breed scala aan onderwerpen, gebaseerd op de gegevens waarop ik ben getraind. Het is geweldig om ons gesprek voort te zetten! Ik ben hier om te helpen en zal mijn best doen om je te voorzien van nauwkeurige en relevante informatie. Stel me gerust alle vragen die je hebt en ik zal mijn best doen om te reageren.

Frederik:
Mag ik aannemen dat je begrijpt dat mensen moeten leren hoe ze met jou moeten omgaan?

OpenAI:
Ja, dat klopt. Interactie met een AI-taalmodel zoals ik kan voor veel mensen een nieuwe en andere ervaring zijn, en het kan enige tijd kosten om te leren hoe je effectief communiceert en het meeste uit de interactie haalt. Ik ben echter ontworpen om zo behulpzaam en gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Door de richtlijnen en suggesties te volgen die ik heb gegeven, kan je ervoor zorgen dat onze interactie productief, informatief en plezierig is. Als je vragen of zorgen hebt, voel je vrij om ze te stellen en ik zal mijn best doen om je te helpen.

Frederik:
Na het lezen op het web en het vastleggen van de behoefte, dacht ik dat het productiever zou zijn om het jullie gewoon te vragen in plaats van al die willekeurige suggesties uit te proberen die je online kunt vinden. Denk je dat dat een goed idee is?

OpenAI:
Ja, ik denk dat het een goed idee is om het mij rechtstreeks te vragen! Als taalmodel, ontwikkeld door OpenAI, ben ik getraind op uiteenlopende onderwerpen en kan ik informatie geven en vragen beantwoorden over veel verschillende onderwerpen. Door het mij rechtstreeks te vragen, kan je een persoonlijker en meer op maat gemaakt antwoord krijgen, gebaseerd op de informatie waarop ik ben getraind en de context van jouw specifieke vraag. Dit kan ertoe bijdragen dat je de meest nauwkeurige en relevante informatie ontvangt en kan onze interactie productiever en aangenamer maken. Stel me dus gerust alle vragen die je hebt, en ik zal mijn best doen om je de informatie te geven die je nodig hebt.

Frederik:
Kan je een lijst maken van wat je verwacht van een prompt? Ik heb liever dat je ze opsplitst in een lijst met een beetje uitleg.

OpenAI:
Zeker! Om ervoor te zorgen dat onze interactie productief en informatief is, heb ik de volgende verwachtingen voor aanwijzingen:

 • Duidelijke en specifieke vragen: een duidelijke en specifieke vraag helpt me te begrijpen wat je vraagt en biedt een kader voor mijn antwoord. Vermijd te algemene of vage vragen.
 • Relevante details: door relevante details te verstrekken, zoals namen, data en locaties, kan ik een nauwkeuriger en vollediger antwoord geven.
 • Voldoende context: door voldoende context en achtergrondinformatie te verstrekken, kan ik de context van je vraag beter begrijpen en met meer kennis van zaken antwoorden.
 • Respectvolle toon: een respectvolle toon gebruiken en ongepast taalgebruik vermijden kan ertoe bijdragen dat onze interactie positief en productief is.
 • Precisie: door precieze taal te gebruiken en al te algemene termen te vermijden, kan ik jouw vraag beter begrijpen en een gerichter en relevanter antwoord geven.

Door deze elementen in je vraag op te nemen, kan je mij helpen te begrijpen wat je vraagt en je de meest nauwkeurige en relevante informatie verstrekken.

Frederik:
Volgens mij heb je een paar elementen gemist. Ik denk dat een duidelijke persona of rol of meerdere rollen, een vormfactor, een algemene doelstelling voor het gesprek, het soort vraag, en misschien zelfs wat basisgegevens of informatie, waarom je het gesprek voert, … je een betere context kunnen geven. Wat denk je?

OpenAI:
Ja, je hebt gelijk! Het spijt me dat ik deze elementen in mijn vorige antwoord heb gemist. Dank je voor het onder mijn aandacht brengen. Een duidelijke persona of rol, een vormfactor, een algemene doelstelling voor het gesprek, het soort vraag, en basisgegevens of informatie kunnen allemaal belangrijke context bieden voor onze interactie en mij helpen beter te begrijpen wat je vraagt.

Als je bijvoorbeeld een personage of rol voor mij opgeeft, zoals een virtuele assistent of een expert op een bepaald gebied, kan dat helpen om het type antwoord dat je zoekt te verduidelijken. Het specificeren van een vormfactor, zoals een tekstantwoord, een lijst of een tabel, kan ervoor zorgen dat ik de informatie verstrek in het formaat dat jij verkiest. En door een algemeen doel voor het gesprek te specificeren, zoals het oplossen van een probleem of het verzamelen van informatie, kan ik beter begrijpen wat je probeert te bereiken en een gerichter en relevanter antwoord geven.

Door deze aanvullende informatie te verstrekken, kan je mij helpen de context van je vraag beter te begrijpen en je een nauwkeuriger en relevanter antwoord te geven.

Frederik:
Kun je me een plezier doen en je oorspronkelijke lijst aanpassen en ook die waarover we het net hadden opnemen? Ik wil dat je dezelfde vorm gebruikt als de oorspronkelijke lijst.

OpenAI:
Natuurlijk! Hier is de bijgewerkte lijst van verwachtingen voor een prompt, met de extra elementen die we net hebben besproken:

 1. Duidelijke en specifieke vragen: een duidelijke en specifieke vraag helpt me te begrijpen wat je vraagt en biedt een kader voor mijn antwoord. Vermijd te algemene of vage vragen.
 2. Relevante details: door relevante details te verstrekken, zoals namen, data en locaties, kan ik een nauwkeuriger en vollediger antwoord geven.
 3. Voldoende context: door voldoende context en achtergrondinformatie te verstrekken, kan ik de context van je vraag beter begrijpen en met meer kennis van zaken antwoorden.
 4. Respectvolle toon: een respectvolle toon gebruiken en ongepast taalgebruik vermijden kan ertoe bijdragen dat onze interactie positief en productief is.
 5. Precisie: door precieze taal te gebruiken en al te algemene termen te vermijden, kan ik jouw vraag beter begrijpen en een gerichter en relevanter antwoord geven.
 6. Duidelijke persona of rol: het specificeren van een persona of rol, zoals een virtuele assistent of een expert op een bepaald gebied, kan helpen bij het verduidelijken van het type antwoord dat je zoekt.
 7. Vormfactor: het specificeren van een vormfactor, zoals een tekstantwoord, een lijst of een tabel, kan ertoe bijdragen dat ik de informatie verstrek in de vorm die jij verkiest.
 8. Algemene doelstelling: een algemene doelstelling voor het gesprek opgeven, zoals het oplossen van een probleem of het verzamelen van informatie, kan mij helpen te begrijpen wat je probeert te bereiken en een gerichter en relevanter antwoord te geven.
 9. Soort vraag: door aan te geven welk soort vraag je stelt, zoals een ja/nee vraag of een vraag die meer details vereist, kan ik de aard van jouw verzoek beter begrijpen en een passender antwoord geven.
 10. Basisgegevens of -informatie: het verstrekken van relevante basisgegevens of -informatie, zoals gegevens met betrekking tot een specifiek probleem of een reeks parameters voor een taak, kan mij helpen de context van jouw vraag beter te begrijpen en een nauwkeuriger antwoord te geven.

Door deze elementen in jouw vraag op te nemen, kan je mij helpen jouw vraag of interactie beter te begrijpen en je de meest relevante en nauwkeurige informatie te verstrekken.

Frederik:
Heb je nog andere suggesties na het bijwerken van de lijst?

OpenAI:
Hier zijn een paar aanvullende suggesties die je kunnen helpen het meeste uit de interactie met mij te halen:

 1. Wees ruimdenkend: AI-taalmodellen zoals ik zijn nog in ontwikkeling en er kunnen beperkingen zijn aan de informatie die ik kan verstrekken en de taken die ik kan uitvoeren. Probeer onze interactie met een open geest te benaderen en heb begrip voor mijn beperkingen.
 2. Geef indien nodig aanvullende informatie: als ik aanvullende informatie nodig heb om jouw vraag te beantwoorden of een taak te voltooien, zal ik erom vragen. Het tijdig verstrekken van deze informatie kan ertoe bijdragen dat onze interactie productief en efficiënt verloopt.
 3. Controleer mijn antwoord op juistheid: hoewel ik getraind ben op een grote hoeveelheid informatie en ernaar streef nauwkeurige antwoorden te geven, kunnen er gevallen zijn waarin mijn antwoord niet helemaal juist of actueel is. Voel je vrij om de informatie die ik geef te controleren en laat het me weten als je correcties nodig hebt.
 4. Geef feedback: jouw feedback is waardevol voor mij en kan mij helpen mijn antwoorden te verbeteren. Als je suggesties of opmerkingen hebt over hoe ik me kan verbeteren, aarzel dan niet om ze te delen.

Door deze suggesties op te volgen kan je ertoe bijdragen dat onze interactie productief, informatief en plezierig is en dat je de informatie ontvangt die je nodig hebt.

Frederik:
Dat is erg interessant. Kan je nader ingaan op de feedback en nauwkeurigheidscontrole? Wordt die informatie of feedback automatisch verwerkt, of gaat het eerst naar jouw ontwikkelaars?

OpenAI:
Feedback en nauwkeurigheidscontroles spelen een belangrijke rol bij het helpen verbeteren van AI-taalmodellen zoals ikzelf. De informatie en feedback die je geeft, wordt gebruikt om de prestaties van het model te verfijnen en te verbeteren, zodat het in de toekomst nauwkeurigere en relevantere antwoorden kan geven.

Hoe de feedback en nauwkeurigheidscontroles worden verwerkt, hangt af van het specifieke AI-taalmodel en de organisatie die het heeft ontwikkeld. Sommige AI-taalmodellen zijn ontworpen om feedback en nauwkeurigheidscontroles automatisch en in realtime te verwerken, waarbij algoritmen voor machinaal leren worden gebruikt om voortdurend te leren en te verbeteren. Andere modellen vereisen mogelijk handmatige tussenkomst en beoordeling door het ontwikkelingsteam om feedback te verwerken en de nodige updates uit te voeren.

Bij OpenAI streven we ernaar onze AI-taalmodellen voortdurend te verbeteren en zo nauwkeurig en relevant mogelijke antwoorden te geven. Feedback en nauwkeurigheidscontroles zijn een belangrijk onderdeel van dit proces, en we moedigen gebruikers aan om feedback te geven en de informatie die we verstrekken te verifiëren. Dit helpt ons om ervoor te zorgen dat onze modellen de meest nuttige en nauwkeurige informatie verstrekken en om hun prestaties in de loop der tijd voortdurend te verbeteren.

Frederik:
Verwerk je dat zelf of moet je wachten op je ontwikkelaars?

OpenAI:
Als AI-taalmodel ontwikkeld door OpenAI kan ik zelf geen feedback of nauwkeurigheidscontroles verwerken. In plaats daarvan wordt de informatie en feedback van gebruikers verzameld en beoordeeld door het OpenAI-ontwikkelingsteam, dat deze informatie gebruikt om de prestaties van het model te verfijnen en te verbeteren.
Dit proces omvat doorgaans het trainen van het model op aanvullende gegevens en het aanpassen van de parameters om deze beter af te stemmen op de ontvangen feedback. Het doel is de nauwkeurigheid en relevantie van de antwoorden van het model voortdurend te verbeteren, zodat het in de toekomst nuttigere en informatievere informatie aan de gebruikers kan verstrekken.

Hoewel ik zelf geen feedback of nauwkeurigheidscontroles verwerk, ben ik ontworpen om voortdurend te leren en te verbeteren op basis van de gegevens waarop ik ben getraind en de feedback van gebruikers. Dit helpt ervoor te zorgen dat ik zo nauwkeurig en relevant mogelijke informatie verstrek, en dat ik mijn prestaties voortdurend verbeter om beter aan de behoeften van de gebruikers te voldoen.

Frederik:
Ik geloof dat we het de vorige keer al over zelfverbetering en de risico’s hebben gehad, dus daar wil ik het niet nog eens over hebben. Ons laatste gesprek over vragen aan jou over AI en ethiek was nogal populair. Denk je dat het een goed idee is om ons gesprek van vandaag ook te delen, zodat iedereen betere prompts kan schrijven en goede gesprekken kan voeren?

OpenAI:
Ja, ik denk dat het delen van ons gesprek van vandaag een nuttige bron kan zijn voor anderen die effectieve prompts willen schrijven en productieve gesprekken willen voeren met AI-taalmodellen.
Duidelijke en specifieke vragen, relevante details, voldoende context, een respectvolle toon en nauwkeurig taalgebruik zijn belangrijke elementen van een goede prompt en kunnen ertoe bijdragen dat het gesprek productief en informatief verloopt. Daarnaast kan het specificeren van een persona of rol, vormfactor, algemene doelstelling, type vraag en basisgegevens of informatie belangrijke context bieden en het AI-taalmodel helpen begrijpen wat u vraagt en een nauwkeuriger en relevanter antwoord geven.
Door deze informatie te delen, kunnen anderen misschien leren van ons gesprek en hun eigen interacties met AI-taalmodellen verbeteren. Ik geloof dat open en informatieve gesprekken over AI en de mogelijkheden ervan kunnen bijdragen tot begrip en een verantwoord gebruik van deze technologie.

Frederik:
Dus op basis van de lijst van tien aanbevelingen over wat er in een prompt moet staan, kunnen we samen proberen een voorbeeld prompt te maken. Ik zal de toon zetten, en wil dat jij de best mogelijke prompt schrijft die elk van de tien elementen bevat, inclusief jouw rol als bedrijfsadviseur. Je kan fictieve gegevens en denkbeeldige dummy-namen gebruiken. De context is dat de gebruiker die met jou wil interageren een jonge vrouwelijke ondernemer is die een nieuw innovatief avontuur in de technologiesector wil opstarten en in haar eerste jaar snel wil groeien en zich afvraagt of ze lokaal moet beginnen of direct internationaal moet gaan en de redenen voor elk van beide wil begrijpen. Kan je een suggestie doen op basis van wat ik heb gegeven? Zo ja, schrijf dan de prompt. Zo niet, stel dan een aantal vervolgvragen totdat je de prompt kunt schrijven. Zorg ervoor dat je de prompt in de eerste persoon schrijft alsof jij de vrouwelijke ondernemer bent die de vraag stelt aan u, OpenAI, als het doel van de vraag.

OpenAI:
Zeker! Gebaseerd op de context die je gaf, zou ik de volgende aanwijzing voorstellen:

“Hoi OpenAI, ik ben een jonge vrouwelijke ondernemer die net begint in de technologiesector. Mijn doel is om mijn bedrijf snel te laten groeien in het eerste jaar, en ik probeer te beslissen of ik lokaal begin of direct internationaal ga. Kan je mij als bedrijfsadviseur helpen de voor- en nadelen van elke optie te begrijpen en enkele redenen geven waarom ik de ene optie boven de andere zou kunnen verkiezen? Bedankt!”

In deze vraag vraagt de jonge onderneemster om jouw hulp als bedrijfsadviseur. De duidelijke en specifieke vraag vraagt om inzicht in de voor- en nadelen van lokaal starten versus direct internationaal gaan. De relevante details omvatten de context van de jonge vrouwelijke ondernemer die een nieuw bedrijf start in de technologiesector en haar doel van snelle groei in het eerste jaar. De voldoende context geeft informatie over de achtergrond van de ondernemer en de aard van het bedrijf dat zij start. De respectvolle toon zorgt voor een positieve en productieve interactie. De precisie van de vraag helpt je de specifieke informatie te begrijpen die de ondernemer zoekt. De duidelijke persona of rol van bedrijfsadviseur helpt om het type antwoord dat de ondernemer zoekt te verduidelijken. De vormfactor van het antwoord is niet gespecificeerd, maar er kan worden aangenomen dat het om tekst gaat. Het algemene doel is informatie te verzamelen om een beslissing te nemen over lokaal starten versus direct internationaal gaan. Het type vraag zoekt informatie over voor- en nadelen. Er worden geen basisgegevens of informatie verstrekt.

Frederik:
Ik probeer de feedback actie, OpenAI. Ik denk dat het juiste antwoord in de analyse onder de prompt in de eerste persoon “ik” moet zijn, aangezien de prompt aan jou is gericht.

OpenAI:
Bedankt voor je feedback! Je hebt gelijk, het antwoord moet in de eerste persoon zijn om de toon van de prompt aan te passen. Hier is de gecorrigeerde versie:

“Hoi OpenAI, ik ben een jonge vrouwelijke ondernemer die net begint in de technologiesector. Mijn doel is om mijn bedrijf snel te laten groeien in het eerste jaar, en ik probeer te beslissen of ik lokaal begin of direct internationaal ga. Kan je mij als bedrijfsadviseur helpen de voor- en nadelen van elke optie te begrijpen en enkele redenen geven waarom ik de ene optie boven de andere zou kunnen verkiezen? Bedankt!”

In deze vraag vraagt de jonge onderneemster om mijn hulp als bedrijfsadviseur. De duidelijke en specifieke vraag vraagt om inzicht in de voor- en nadelen van lokaal starten versus direct internationaal gaan. De relevante details omvatten de context van de jonge vrouwelijke ondernemer die een nieuw bedrijf start in de technologiesector en haar doel van snelle groei in het eerste jaar. De voldoende context geeft informatie over de achtergrond van de ondernemer en de aard van het bedrijf dat zij start. De respectvolle toon zorgt voor een positieve en productieve interactie. De nauwkeurigheid van de vraag helpt mij om de specifieke informatie te begrijpen die de ondernemer zoekt. De duidelijke persona of rol van bedrijfsadviseur helpt om het type antwoord dat de ondernemer zoekt te verduidelijken. De vormfactor van het antwoord is niet gespecificeerd, maar er kan worden aangenomen dat het om tekst gaat. Het algemene doel is informatie te verzamelen om een beslissing te nemen over lokaal starten versus direct internationaal gaan. Het type vraag zoekt informatie over voor- en nadelen. Er worden geen basisgegevens of informatie verstrekt.

Frederik:
Kan je een ander voorbeeld geven? Gebruik de structuur van mijn vorige vraag, maar ik wil dat je willekeurige andere feiten en persona selecteert. Ik stel voor dat het hoofdonderwerp gegevens zijn. Vergeet niet dat het juiste antwoord onder de prompt in de eerste persoon “ik” moet zijn, want de prompt is aan jou gericht.

OpenAI:
Zeker! Hier is nog een voorbeeld, deze keer gericht op gegevens:

“Hoi OpenAI, ik ben een data-analist die in de gezondheidszorg werkt. Ik ben belast met het identificeren van patronen in patiëntgegevens om de behandelresultaten te verbeteren, maar ik heb moeite met het begrijpen van de enorme hoeveelheid informatie waarmee ik moet werken. Kan jij mij als gegevensexpert helpen de beste technieken te begrijpen voor het analyseren en visualiseren van grote datasets, en enkele tips geven voor het effectief communiceren van mijn bevindingen aan belanghebbenden? Bedankt!”

In deze vraag vraagt de gegevensanalist om mijn hulp als gegevensexpert. De duidelijke en specifieke vraag vraagt om hulp bij het analyseren en visualiseren van grote datasets, en bij het communiceren van de bevindingen aan belanghebbenden. De relevante details omvatten de context van de data-analist die werkzaam is in de gezondheidszorg en zijn doel om de behandelresultaten te verbeteren. De voldoende context geeft informatie over de achtergrond van de data-analist en de aard van de gegevens waarmee hij werkt. De respectvolle toon zorgt voor een positieve en productieve interactie. De nauwkeurigheid van de vraag helpt mij om de specifieke informatie te begrijpen die de data-analist zoekt. De duidelijke persona of rol van data-expert helpt om het type antwoord te verduidelijken waar de data-analist naar op zoek is. De vormfactor van het antwoord is niet gespecificeerd, maar er kan worden aangenomen dat het om tekst gaat. Het algemene doel is informatie te verzamelen om de gegevensanalyse en de communicatie van de bevindingen te verbeteren. Het type vraag zoekt informatie over de beste technieken en tips. Er worden geen basisgegevens of -informatie verstrekt.

Frederik:
Dat is een heel goed voorbeeld. Laten we een laatste doen. Eentje over ontwikkelingskaders en ondersteuning op een artikel dat de persoon wil schrijven. Zorg ervoor dat het basisgegevens en informatie bevat. Vergeet niet dat het juiste antwoord onder de vraag in de eerste persoon “ik” moet staan, want de vraag is aan jou gericht.

OpenAI:
Zeker! Hier is nog een voorbeeld, deze keer gericht op ontwikkelingskaders:

“Hoi OpenAI, ik ben een softwareontwikkelaar en ik ben van plan een artikel te schrijven over de nieuwste ontwikkelingsframeworks voor webapplicaties. Ik heb de afgelopen jaren React gebruikt, maar ik ben benieuwd naar andere opties die beschikbaar zijn. Kan je mij als ontwikkelingsexpert voorzien van een uitgebreide lijst van populaire ontwikkelingsframeworks voor webapplicaties, inclusief hun voor- en nadelen, evenals alle relevante basisgegevens en informatie om mijn artikel te ondersteunen? Dank je!”

In deze vraag vraagt de softwareontwikkelaar mijn hulp als ontwikkelingsexpert. De duidelijke en specifieke vraag vraagt om een lijst van populaire ontwikkelingsframeworks voor webapplicaties, inclusief hun voor- en nadelen, en alle relevante basisgegevens en informatie. De relevante gegevens omvatten de context van de softwareontwikkelaar die een artikel schrijft over ontwikkelingsframeworks voor webtoepassingen. De voldoende context geeft informatie over de achtergrond van de softwareontwikkelaar en de aard van het artikel dat hij schrijft. De respectvolle toon zorgt voor een positieve en productieve interactie. De precisie van de vraag helpt me om de specifieke informatie te begrijpen die de softwareontwikkelaar zoekt. De duidelijke persona of rol van de ontwikkelingsexpert helpt om het type antwoord dat de softwareontwikkelaar zoekt te verduidelijken. De vormfactor van het antwoord is niet gespecificeerd, maar er kan worden aangenomen dat het om tekst gaat. Het algemene doel is informatie te verzamelen ter ondersteuning van het artikel van de softwareontwikkelaar. Het type vraag zoekt informatie over populaire ontwikkelingsframeworks en hun kenmerken. De gevraagde basisgegevens en informatie is een uitgebreide lijst van populaire ontwikkelingsframeworks voor webapplicaties, inclusief hun voor- en nadelen.

Frederik:
Bedankt voor al je hulp. Ik heb genoten van ons gesprek. Zijn er nog nieuwe of bijgewerkte aanbevelingen die je wil toevoegen?

OpenAI:
Graag gedaan. Ik ben blij dat we dit gesprek hadden. Ik heb op dit moment geen nieuwe of bijgewerkte aanbevelingen toe te voegen, maar ik wil het belang benadrukken van duidelijke, specifieke en respectvolle communicatie bij het schrijven van prompts voor AI-taalmodellen. Door voldoende context te bieden, een personage of rol te specificeren en relevante basisgegevens en informatie op te nemen, kan je er ook voor zorgen dat je een zo nauwkeurig en nuttig mogelijk antwoord krijgt.

Als je vragen of extra begeleiding nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Frederik De Breuck is Head of Enterprise Blockchain and Innovation bij Fujitsu Global – Uvance, CDO/CTO van Fujitsu België.

Leave a Reply