Skip to main content

3 manieren waarop je als IT-professional bijdraagt tot een duurzamere wereld

Als IT-professional zit je in een unieke positie om de voetafdruk van je bedrijf op het milieu en de maatschappij te helpen verkleinen. Digitalisering maakt veel processen niet enkel efficiënter, maar vaak ook duurzamer.

Efficiënter samenwerken, minder papierverbruik, minder verspilling … Het zijn allemaal voordelen van de toenemende automatisatie in bedrijven. We mogen dan ook stellen dat IT een cruciale factor is voor de Europese ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

IT-professionals hebben een unieke kans om hiertoe bij te dragen. Hoe? Hieronder ontdek je drie manieren waarop jij met je job in IT een verschil maakt.

1. Energieverbruik optimaliseren

Volgens cijfers uit van de Europese Commissie is ICT vandaag verantwoordelijk voor zo’n 7% van onze globale energieconsumptie, een aandeel dat tegen 2030 zelfs nog zal stijgen naar 13%. We mogen immers niet vergeten dat veel IT-systemen, en dan vooral datacenters, 24/7 draaien en daardoor veel elektriciteit nodig hebben. Als we onze processen duurzamer willen maken behulp van AI en automatisatie, dan moeten we er dus eerst voor zorgen dat de eigen voetafdruk van IT beperkt blijft.

Als IT-professional kan je je bedrijf helpen om de meest energiezuinige technologie te kiezen. Denk aan efficiënte apparatuur zoals servers en andere hardwarecomponenten. Maar ook aan software die veel slimmer omgaat met energieverbruik. Een belangrijk onderdeel hiervan is de shift naar de cloud. Data en applicaties laten meedraaien in een datacenter van een cloudprovider is meestal veel duurzamer dan alles in een eigen datacenter te plaatsen. Natuurlijk kan niet alles zomaar naar de cloud migreren, waardoor cloudexperten hun organisatie zullen moeten helpen om de juiste keuzes te maken.

Tot slot produceert IT ook een grote hoeveelheid afval. Veel verouderde hardware hoef je echter niet weg te gooien. In een circulaire economie kan je bijvoorbeeld samenwerken met vendoren die oud materiaal recycleren of een tweede leven geven. Als IT-professional kan je dergelijke partnerships in het bedrijf promoten en ook medewerkers aanzetten om hun verantwoordelijkheid te nemen.

2. Inzichten uit data benutten

Zowat elk bedrijf gebruikt data om nieuwe businessopportuniteiten op te sporen. In de komende jaren zal die data ook een belangrijk ingrediënt blijken om op een duurzamere manier te werken. Sterker nog, want in de EU is een groot aantal bedrijven weldra verplicht om te rapporteren over duurzaamheid en hun impact op de omgeving (zowel op het milieu als op de samenleving). Data-analisten en andere IT-professionals in de organisatie zullen hiervoor de juiste data beschikbaar moeten maken.

Natuurlijk mag het niet enkel bij rapporteren blijven. Steeds meer consumenten vinden duurzaamheid een belangrijke factor in hun keuze voor een merk of bedrijf. Organisaties moeten de informatie dus gebruiken om hun voetafdruk op de planeet te blijven verkleinen. Als data-analist kan je bijvoorbeeld predictieve modellen bouwen waarmee bedrijven zien hoe hun energieverbruik en CO2-uitstoot zullen evolueren naarmate ze hun activiteiten uitbouwen of nieuwe services en producten uitrollen.

3. Samenwerking rond duurzaamheid stimuleren

In je eentje is het niet mogelijk om de wereld te redden. Als we de CO2-uitstoot van bedrijven (en van IT) echt willen verlagen, dan moeten we op wereldschaal samenwerken. IT-professionals kunnen hierin een rol spelen door kennis te delen, bijvoorbeeld via conferenties of online gemeenschappen.

Vaak maakt een bedrijf ook deel uit van een toeleveringsketen, waardoor de impact van een oplossing over meer dan één partij verspreid zit. Samenwerking tussen partners en sectoren zal nodig zijn om duurzaamheid doorheen de hele cyclus te stimuleren. Voor het uitbouwen van zo’n duurzaam netwerk hebben we natuurlijk wel data en realtime inzichten nodig. Fujitsu is een voortrekker in de ontwikkeling van technologie die de zichtbaarheid over de volledige keten uitbreidt. Aangezien veel bedrijven hier straks verplicht over moeten rapporteren, zoals we hierboven hebben aangehaald, zullen veel IT-professionals een beroep doen op dergelijke tools.

Technologie is bovendien een belangrijke component in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties – bekend als de SDG’s, ‘Sustainable Development Goals’. Die doelstellingen willen tegen 2030 niet enkel het milieu helpen, maar ook een positieve impact genereren op uitdagingen rond armoede, honger, gendergelijkheid en onderwijs. Voor ontwikkelaars ligt hier een kans om oplossingen te bouwen die zowel het eigen bedrijf als de bredere samenleving duurzamer maken.

De weg naar een duurzamere wereld is er eentje die we allemaal samen moeten bewandelen. Maar in een wereld die door technologie gedomineerd wordt, zullen IT-professionals een hoofdrol krijgen om dit proces te versnellen. Duurzame ontwikkelingen zijn alleen mogelijk dankzij de vindingrijkheid van mensen. Van ontwikkelaars tot data-analisten en cloudexperten: ook jouw gespecialiseerde IT-kennis zal nodig zijn om deze missie tot een goed einde te brengen.

Klaar om jouw steentje bij te dragen en met je IT-skills te bouwen aan een duurzame samenleving? Neem dan snel een kijkje in onze vacatures!