Skip to main content

System Engineer

Ieper START DATE: 2023-02-20 DEADLINE: 2023-03-31
For one of our customers located in Ieper, Fujitsu is looking for a System Engineer:

Where: Ieper
Start date: asap
Duration: 120 man days
 

Beschrijving/Description

Als System Engineer ga je zowel operationeel als projectmatig aan de slag. Achter de schermen word je één van onze systeembeheerders die zorgt voor een vlot werkende en efficiënte IT-infrastructuur.


As a System Engineer you will work both operationally and project-based. Behind the scenes, you will become one of our system administrators who ensures a smoothly functioning and efficient IT infrastructure.

• Je wordt nauw betrokken bij de implementatie en/of aanpak van bepaalde projecten op (middel)lange termijn;
• Projecten worden voorgedragen door jezelf, je eigen team, de collega’s van het Application Team óf via interne aanvragen;
• Je zet je schouders onder de operationele, dagelijkse problemen die via de Helpdesk worden doorgestuurd;
• Je zorgt voor een duidelijke communicatie naar de key-users over nieuwe ontwikkelingen, implementaties, updates, …


• You will be closely involved in the implementation and/or approach of certain projects in the medium and long term;
• Projects are suggested by yourself, your own team, the colleagues of the Application Team or via internal requests;
• You go to work with the operational, daily problems that are forwarded via the Helpdesk;
• You ensure clear communication to the key users about new developments, implementations, updates, ...

 

Je zit wekelijks samen met het team om praktische zaken met elkaar te delen, en om op die manier de meest efficiënte manier van werken te behouden.

Het IT-infrastructuurteam bestaat uit twintig collega’s die werken voor de verschillende bedrijven binnen Picanol Group. Dat bied je veel afwisseling in de activiteiten die je zal opnemen. Daarnaast zijn er binnen het ‘System and Technologies’-team ondertussen vijf mensen actief.
Bovendien is er ook ondersteuning van extra collega’s uit onze vestigingen in Roemenië en China.

Je komt terecht op de centrale afdeling van Picanol Group in Ieper, een industriële groep die de activiteiten van Picanol, Proferro en Psicontrol wereldwijd faciliteert.You sit together with the team every week to share practical matters with each other, to maintain the most efficient way of working.

The IT infrastructure team consists of twenty colleagues who work for the various companies within Picanol Group. That offers you a lot of variety in the activities you will include. In addition, five people are now active within the 'System and Technologies' team.
In addition, there is also support from additional colleagues from our branches in Romania and China.

You will end up at the central department of Picanol Group in Ypres, an industrial group that facilitates the activities of Picanol, Proferro and Psicontrol worldwide.

Profiel/Profile

Een hoger diploma in IT is mooi meegenomen, maar we geven de voorkeur aan systeembeheerders/techneuten met minstens een drietal jaar ervaring. Je bent geboeid om in een Microsoft-omgeving te werken, en houdt ervan om aan de slag te kunnen gaan met de nieuwste technologieën, waaronder Azure Stack HCI. Je voelt je op je best in een team, maar kan ook om met enige zelfstandigheid. Enige proactiviteit wordt geapprecieerd, zowel in het volgen van opleidingen, als het delen van kennis en het aanpakken van bepaalde zaken.

A higher degree in IT is a bonus, but we prefer system administrators/technicians with at least three years of experience. You're fascinated to work in a Microsoft environment, and love getting started with the latest technologies, including Azure Stack HCI. You feel at your best within a team, but you can also cope with some independence. Some proactivity is appreciated, both in following training courses, as well as sharing knowledge and addressing certain issues.

Aanbod/Offer

Je komt terecht in een internationale organisatie die de hoogste toppen scheert in zijn segment. Zelfstandigheid in het volgen van opleidingen wordt sterk geapprecieerd. Je krijgt de vrijheid om je functie naar het hoogste niveau te tillen.

You will end up in an international organization that is at the top of its game. Independence in following training courses is greatly appreciated. You get the freedom to take your position to the highest level.