Skip to main content

Solution Architect SENIOR #857579

Brussels START DATE: 2022-08-02 DEADLINE: 2022-09-30
For one of our customers, Fujitsu is looking for a solution architect senior. 
When ? Asap
#days : until the end of the year
Where ? Brussels

DOEL
Vanuit de behoeften van de klant en de organisatiestrategie instaan voor het ontwerpen, bewaken en verder optimaliseren van de IT-architectuur met betrekking tot de toegewezen projecten binnen één of meerdere klantdomeinen, deze laten aansluiten op de Enterprise-architectuur teneinde in te staan voor performante, betrouwbare applicaties/services in lijn met actuele technologiestandaarden.
HOOFDACTIVITEITEN
• Stelt architecturaal solution designs voor, volgt praktische oplossingen op, binnen het architecturaal en organisatorisch kader:
- vertrekt vanuit de functional requirements, doet voorstellen van solution designs binnen de toegewezen projecten die aansluiten op de business behoeften, in lijn met de architecturale richtlijnen, de IT-Roadmap en de strategische visie
- waakt erover dat oplossingen aangedragen door de application analysts duurzaam passen in het vooropgestelde architecturaal kader/Roadmap binnen de toegewezen projecten
- fungeert als coach en klankbord voor de application analysts bij het opstellen van de functional requirements
- identificeert de integratienoden bij het uitwerken van het solution design en werkt een plan voor data migratie & integratie uit in lijn met de vooropgestelde strategie - staat in voor de uitwerking van de architecturale standaarden en normen op niveau van de applicatie(s)
- zorgt voor performante, betrouwbare applicaties/services in lijn met de technologiestandaarden en standaard methodologieën en guidelines
- levert proactief verbeteringsvoorstellen aan om de onderhoudbaarheid, stabiliteit en performantie van applicaties/services te optimaliseren
- zorgt voor de opmaak van up-to-date documentatie over de gebouwde oplossingen binnen één of meerdere businessdomeinen
- coördineert de verschillende architecten toegewezen aan het project en doet de opvolging en implementatie van het solution design
• Communiceert en overlegt rond Solution Design:
- communiceert actief en organiseert overleg met betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren en actief de afstand tussen technische en functionele stakeholders te overbruggen
- geeft feedback aan developers/technical lead met betrekking tot de functionaliteiten van de ontwikkelde applicatie
- woont verscheidene overlegfora bij (klant, experten, architecten) vanuit een adviserende, neutrale rol
- communiceert over de bestaande functionele behoeften, verbeteringsmogelijkheden
- draagt de Enterprise architectuur visie en standaarden mee uit

• Houdt de eigen (vak)kennis actueel:
- houdt trends en ontwikkelingen in het vakgebied bij om een performante en coherente ITarchitectuur na te streven die in lijn ligt met zowel de IT-strategie als de evolutie van het vakgebied 
- werkt mee aan de uitbouw van kennisbeheer
- stimuleert actief het kennisdelen
- bewaakt de kwaliteit van de documentatie m.b.t. de gebruikte applicaties
- volgt de marktontwikkelingen op
- levert een actieve bijdrage aan de veranderingen die noodzakelijk zijn voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening

• Onderhoudt het eigen interne en externe netwerk

CRITERIA
Verantwoordelijkheidsbereik
• De aangebrachte en qua ontwikkeling opgevolgde softwarematige klantsolutions • Adviserende rol inzake klantprocessen in relatie met de IT oplossing
• Inhoudelijk opvolging van applicaties & infrastructuren
• Uitdragen van enterprise visie en standaarden, guidelines
• De correcte solution architectuur voor zijn toegewezen applicaties, rekening houdend met de Enterprise visie.
• Een actuele en relevante kennisstand

Kennis en complexiteit
• Kennisniveau Master of gelijkwaardig door ervaring
• Relevante werkervaring van 5-10 jaar
• Inwerkperiode van enkele maanden
• Grondige kennis van meerdere, complexe klantprocessen die de volledige organisatie omvatten
• Kennis van solution architectuur, courante en specifieke software (o.a. UML, beschikbare technologieën, netwerken, databases, enterprise modellering,…)
• Basiskennis van infrastructuur
• Kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures van de organisatie

Probleemoplossing
• Het kunnen aanbieden van een aan de klantprocessen/needs voldoende solution, binnen het gegeven architecturale kader
• Het ad hoc kunnen ondersteunen bij escalaties en het analyseren van technische complexe probleemsituaties aangebracht door het management
• Is zelfstandig in het ontwikkelen/uitwerken van business solutions, binnen het kader van de gegeven opdracht
• Is gebonden aan het architecturaal en organisatorisch (bedrijfsdoelstellingen en programmatuur) kader
• Doet beroep op de leidinggevende in geval van conflicten, en om specifieke informatie te verkrijgenvoor het uitwerken van projecten

Talen
Kennis van Nederlands of Frans en Engels (mondeling en schriftelijk)