Skip to main content

IBM Mainframe Developer

Zelzate START DATE: 2022-10-03 DEADLINE: 2022-12-30
For one of our customers in Zelzate, Fujitsu is looking for an IBM Z/OS mainframe Specialist

Start asap
1 year PO to start + Extensions
Payroll or Freelance Welcome

Omschrijving van de taken
De medewerker zal als functioneel - technisch analist / programmeur deel uitmaken van een applicatie- en projectteam binnen Automatisatiegroep Finishing (AGF). Dit team onderhoudt applicaties en maakt uitbreidingen aan toepassingen voor onze interne klanten (productieafdelingen). Daarnaast voert dit team projecten uit.
Hij/zij zal ingezet worden in applicaties en projecten binnen het mainframe team.  Binnen de centrale mainframe wordt alle data betreffende productie, logistiek en kwaliteit geregistreerd.  De medewerker zal zelfstandig taken opnemen en die in nauwe samenspraak met het team uitvoeren.  

Technisch profiel
  • Praktijkervaring ontwikkeling op IBM Z/OS mainframe in PL/I en DB2 (SQL, QMF)
Pluspunten
  • Ervaring met programmeren in een productieomgeving
  • Weet een evenwicht te vinden tussen business en technologie
  • Praktijkervaring met AdvantageGen (Cool:Gen)

Sociaal profiel
  • Communicatief, kan goed in teamverband werken
  • Nauwgezet bij het analyseren, implementeren, commentariëren en testen van de software
  • Talen: Nederlands en Engels
  • Vlotte reisweg naar ArcelorMittal site Gent hebben

Starttijdstip: zo snel mogelijk
Voorziene duurtijd: voor een heel lange periode

Uk Version
Description of the tasks
As a functional - technical analyst / programmer, the employee will be part of an application and project team within the Finishing Automation Group (AGF). This team maintains applications and makes extensions to applications for our internal customers (production departments). In addition, this team carries out projects.
He/she will be deployed in applications and projects within the mainframe team. All data concerning production, logistics and quality is registered within the central mainframe. The employee will independently take up tasks and carry them out in close consultation with the team.

Technical profile
Practical experience development on IBM Z/OS mainframe in PL/I and DB2 (SQL, QMF)
Pros
Experience with programming in a production environment
Knows how to find a balance between business and technology
Practical experience with AdvantageGen (Cool:Gen)

Social profile
Communicative, can work well in a team
Meticulous in analyzing, implementing, commenting and testing the software
Languages: Dutch & English
Have a smooth journey to ArcelorMittal site Ghent

Start time: as soon as possible
Planned duration: for a long period